Phạm vi sử dụng thông tin

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Hotel Duy Ninh chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để quản lý và support khách hàng chỉ khi Quý khách lưu trú tại khách sạn.

Khi Quý khách rời khỏi khách sạn, chúng tôi sẽ bảo mật thông tin một cách an toàn nhất cho khách hàng. 

Facebook chat