Hình thức thanh toán

HÌNH THỨC THANH TOÁN

Thanh toán khi đã ở tại khách sạn. Quý khách có thể thanh toán bằng các hình thức sau:

 - Tiền mặt.

 - Chuyển khoản internetbanking tại chỗ.

   Chủ TK: Phan Thẩm Hằng - Số TK: 060074110692 - Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Chi Nhánh Q.4 Tp.HCM.

Chế độ đặc biệt cho khách hàng: Quý khách thanh toán sau khi trả phòng.

Facebook chat